Célterületi leírás

XII. DÉL-MEGYER

A célterületet Megyer-dél alkotja. Északon és keleten a Nagy Imre út és a Málomi-árok, keleten és délen a Tildy Zoltán utca, Felső utca határolja, nyugati végei Pécs közigazgatási határát jelentik.

A célterület alapjaiban véve Közép-Megyerhez kapcsolódó 10 és 4 emeletes panelházakból álló településrész, melynek nincs önálló funkcionális központja. Lakóövezet, melyen belül kisebb szolgáltató egységek találhatók. A célterület központja a Testvérvárosok terén található köznevelési intézmény köré szerveződhet.

A városrész népessége 7.039 fő, amely több mint 100 fős népességnövekedést jelent a településrészen a népszámlálási adatfelméréshez képest. Tömegközlekedése Megyer többi részéhez hasonlóan jónak mondható, ami a foglalkoztatás szempontjából kiemelkedő jelentőségű. A népsűrűség a panelházas lakóterületnek megfelelően jóval magasabb a városi átlagnál. Az öregedési index Megyerre vonatkozó értékei alapján a városi átlagnál fiatalabb társadalmi összetétel jellemzi a célterületet. Az aktív korúak aránya 71,83% a megyeri adatok alapján. A diplomások nem teszik ki a lakosság egyötödét.

Célterülethez tartozó utcák jegyzéke

 Eszék utca
 Lahti utca
 Nagy Ferenc tér
 Nagy Imre út páros 46. számtól
 Szabó Ervin tér
 Tildy Zoltán utca