I. KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2019 JÚNIUS

A közösségi beszélgetés elején Dr. Haffner Tamás szakmai vezető köszöntötte a megjelent szervezetek képviselőit, akiknek megköszönte az elmúlt 16 hónap során nyújtott támogató és segítő hozzáállásukat, mely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakasza kiemelten sikeresen záródhasson. A szakmai vezető ismertette a közösségi felmérés, valamint a közösségi interjúk felvételének eredményeit, továbbá felhívta a figyelmet a projekt weboldalára, a célterületi alweboldalakra és a projekt keretében készülő már megismert történeti, és még e hónapban bemutatásra kerülő interjúkiadványokra.

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó segédanyagok kiosztását követően megkezdődött a célterületi cselekvési terv, azon belül is a beérkezett programjavaslatok bemutatása.

Szakmai vezető úr az előadás folyamán egy ppt-vel szemléltette az elhangzottakat.

Dr. Haffner Tamás kiemelte, hogy rengeteg javaslat érkezett, melyekhez képest viszonylag szűkös forrás áll rendelkezésre, így elkerülhetetlen, hogy a cél érdekében a közösség kompromisszumokat kössön.

Ismertette, hogy a Pécsi Helyi Akciócsoport munkatársai mintegy 1,5 hónapon keresztül vizsgálták a beérkezett programjavaslat űrlapokat, szükség esetén módosítási, kiegészítési javaslatokat fogalmaztak meg. Ennek keretében a forrásigény, a közösségi felmérés, a közösségi beszélgetések és a közösségi interjúk figyelembevételével és a szakmai módszertani útmutatóban rögzített elvárások alapján javaslatot fogalmaztak meg a célterület közössége számára annak tekintetében, hogy mely programok szerepeltetése illeszkedik a célterület cselekvési tervéhez.

A szakmai vezető felkérte a jelenlévőket, hogy válasszanak ki maguk közül egy személyt, aki a közösségi beszélgetésen megszületett döntést a közösség részéről ellenjegyzi. A szakmai vezető ezután ismertette, hogy XII. Dél-Megyer célterület kapcsán egy összegzés készült, ami szemlélteti, hogy a terület vonatkozásában hány javaslat érkezett be, mekkora forrásigénnyel, mekkora létszámot mozgat meg, és ezek a javaslatok milyen arányban oszlanak el folyamatokra és eseményekre. Ugyanez a felosztás volt látható az elfogadásra és az elutasításra javasolt programok felosztásában is.

A szakmai vezető felkérte a jelen lévő szervezeteket, hogy röviden ismertessék programjavaslataikat. Azon szervezetek programjavaslatait, akik nem tudtak jelen lenni a szakmai vezető vagy a célterület felelős – közösségfejlesztő ismertette.

Dr. Haffner Tamás az alábbi javaslatokat ismertette: Speckó Pécs – ParaCity Pécs Poloskafesztiválján!; TVT Tanszertár Alapítvány – Utazó planetáriumi előadás a csillagászati hónap keretében; TVT Tanszertár Alapítvány – Író-olvasótalálkozók, mesemondó, interaktív foglalkozások; TVT Tanszertár Alapítvány – Pécsi TVT Családi nap; Villuth András – Tematikus Zenekuckó; Nevelők Háza Egyesület – Közösségi Találkozó; Apolló Kulturális Egyesület – Identitásépítő akciódráma-sorozat; Retextil Alapítvány – A háztartási textilhulladékok felhasználása képzéssorozat; Retextil Alapítvány – Pécs város térképének közösségi elkészítése
újrahasznosított textilből; Mosolymanó Egyesület – Pécsi Játszótéri Családi Nap.

A Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola nképviselője mutatta be a Fotókiállítás a német nemzetiségi lakosok köréből; TVT Tanszertár Alapítvány – Városi vers és prózamondó verseny és a TVT Tanszertár Alapítvány – Az oktatás-nevelés aktuális kérdései című javaslatokat.

A Dél-Megyeri Darts verseny elnevezésű javaslat bemutatója a Mesterhármas Darts Klub képviselője volt.

A Kertvárosi Óvodától érkezett képviselők az alábbi programokat szemléltették: Kertvárosi Óvoda Szülői Közössége – Jeles napok a Testvérvárosok terén – “Angyalszárnyon”; Kertvárosi Óvoda Szülői Közössége – „Libaságok”; Kertvárosi Óvoda Szülői Közössége – Jeles napok a Testvérvárosok terén – “Föld-napi közösségi zöldesítés”; Kertvárosi Óvoda Szülői Közössége – Jeles napok a Testvérvárosok terén – “Kötelék” családi nap.

Az elfogadásra javasolt programok bemutatása után Dr. Haffner Tamás ismertette az elutasításra javasolt programjavaslatokat és az elutasítási javaslat indoklását, majd kérte a jelenlévőket, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.

A jövőbeni tervek általános ismertetése után a közösség 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot.