RÉSZVÉTELI FÓRUM VI. NEGYEDÉV

A részvételi fórum elején Bencze Zsolt, célterület felelős – közösségfejlesztő, kérte a résztvevőket, hogy a chat funkciót használva adják meg a nevüket, a képviselt szervezetet, illetve annak címét és elérhetőségét. A folytatásban szintén Bencze Zsolt tájékoztatta a résztvevőket a projekt jelenlegi állásáról:

Első körben a hatályban lévő korlátozó intézkedések kerültek szóba, melyek közül a projektre leginkább a rendezvénytilalom van komoly hatással. A civil szervezetek képviselői tájékoztatva lettek arról, hogy amint feloldásra kerülnek a megvalósítással kapcsolatos korlátozások, vagy azok egy része, mely releváns a projekt szempontjából, úgy tájékoztatva lesznek a további teendőkről e-mail formában.

Ehhez kapcsolódóan szóba kerültek a rendezvényeken szükséges programjavaslati űrlapban meghatározott eredményességi indikátor hozzájárulás számok is. Bencze Zsolt, célterület felelős – közösségfejlesztő kérte az érintett megvalósítókat, hogy minél inkább törekedjenek arra, hogy a vállalt indikátor számokat teljesíteni tudják a jövőben.

Fontos pontja volt a részvételi fórumnak továbbá az is, hogy a korábban leadott programjavaslati űrlapokat módosítani lesz szükséges. Ezen űrlap visszajuttatása a lehető legrövidebb idő alatt kell, hogy megtörténjen a korlátozó intézkedések feloldása után, hiszen a cél az, hogy a projekt zökkenőmentesen újra tudjon indulni.

A következőkben elhangzottak a célterületen eddig megvalósult programok, melyek a szigorítások enyhítésének hatására a nyári és az őszi félévben megvalósulhattak, valamint tájékoztatásképpen a negyedév kiesésével elmaradt események és folyamatok lettek felsorolva időrendi sorrendben.

Ezt követően a HACS által segítségnyújtásképpen létrehozott kérdőívek kerültek szóba, melynek kapcsán Bencze Zsolt elmondta, hogy ezek az újranyitást szolgálják és segítenek felmérni a civil szervezeteknek és intézményi képviselőknek a lakosság részéről mért aktivitást, motivációt és esetleges aggályokat (pl.: ha megmarad a maszk használat iránti szabályozás). Továbbiakban tájékoztatás következett a kérdőívek jelenleg beérkezett mennyiségéről, valamint arról, hogyha megfelelő számban állnak majd rendelkezésre, akkor a civil szervezetek és intézményi képviselők számára e-mailes úton kerül megküldésre a kérdőívből kinyert statisztika. Annak érdekében, hogy megfelelő minőségű dokumentációt tudjon a HACS statisztikai alapon nyújtani az érintetteknek, buzdításra kerültek a résztvevők, annak tekintetében, hogy töltsék és töltessék ki a tagsággal a kérdőívet.

A részvételi fórum záró bevezető témája a Pécsi Programharsona III. száma volt, melynek megjelenéséről tájékoztatva lettek az érintettek. Ennek kapcsán elhangzott, hogy az online újság elérhető lesz a pecsikozossegek.hu oldalon, valamint e-mail formában is kiküldésre kerül a szervezeteknek. Tartalmát illetően ismertetve lett, hogy a civil szervezetek szigorú járványügyi helyzetben szervezett program időszakát öleli majd magába célterületenként, valamint programajánlót fog tartalmazni az elkövetkezendő félévre nézve.

Az elhangzottak után Barkóczi Szabina, a Pécsi Kommunikációs Központ munkatársa tájékoztatta a résztvevőket, hogy a COVID-19 miatt a közelmúltban közel 250 darab program maradt el a projekt keretében, mely nagy számnak mondható. Felhívta a figyelmet a korábban elhangzottakra, miszerint az újranyitást követően feszített tempóban kell majd a rendezvényeket megszervezni. Kérte az érintetteket, hogy amennyiben lehetséges, úgy a 2021-es évre tegyék az elmaradt programok pótlását és csak végső esetben a 2022-esre hiszen nem szeretnénk kifutni az időből.

Ezek után Tomayer Dóra szakmai vezető és Dezsőfi Vivien csoportvezető összegezték az eddig elhangzottakat, majd megköszönték a szervezetek munkáját, hogy a járvány ellenére is kitartóan próbálják megvalósítani a programokat.

A TVT Tanszertár Alapítvány részéről Mitterstiller Ivett testnevelő tanár osztotta meg álláspontját és külön kitért a személyesen hozzá köthető programhoz, a „Családi Naphoz”. Elmondta, hogy a nyárra tervezett eseményt már valószínűleg nem tudják megszervezni, de az év vége felé bízik benne, hogy a kettőből egy létre tud jönni.

Gida Emőke az elhangzottakhoz hozzáfűzte gondolatait és jelezte, hogy minden program pótlása és megtartása cél a jövőben, nem szeretnének lecsúszni egyetlen lehetőségről sem.

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, így Bencze Zsolt célterület felelős megköszönte a jelenlévőknek, hogy megjelentek rendhagyó részvételi fórumon. Ezt követően a videófelvétel miatt kérte, hogy szóban is adják meg nevüket és a képviselt szervezetet, majd zárta a beszélgetést.